Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Holašovice

Holašovice

Jihočeská vesnice Holašovice, která je od roku 1998 zapsaná na seznamu UNESCO, je nejlépe zachovaným příkladem jihočeské architektury z 2. poloviny 19. století, které se říká selské baroko. Jedinečný ráz vesnice je umocněn také tím, že se nejedná o turistický skanzen, ale o trvale osídlenou ves, díky tomu je vytvořené živé společenství v prostředí vesnického sídla tak, jak tomu bylo dříve.


Holašovice, které jsou součástí obce Jankov, se nachází nedaleko od Českých Budějovic. Na objednávku zajistíme přepravu osob do Holašovic a po dalších jihočeských krásách.

Na půdorysu, který byl pro středověkou vesnici typický, se dochovalo velké množství venkovských staveb z 18. a 19. století. Jedinečný ráz vesnice je umocněn také tím, že se na rozdíl od Českého Krumlova, nejedná o turistický skanzen, ale o trvale osídlenou ves, díky tomu je vytvořené živé společenství v prostředí vesnického sídla tak, jak tomu bylo dříve.

První zmínky o obci jsou známé od poloviny 13. století, počátky sahají do kolonizační vlny za vlády Přemysla Otakara II., kdy se začínalo osidlovat pohraničí Českého státu a vesnice byly zakládány na zelené louce. V první polovině 16. století postihl vesnici mor, celé původní obyvatelstvo zemřelo a do obce se posléze nastěhovali němečtí sousedé. Příchod selského baroka do Holašovic je možné datovat do rozmezí let 1840 až 1880, do doby hospodářské reformy. V tomto období docházelo k rozkvětu českých vesnic, charakteristickým znakem byla konjunktura a přestavba doposud převážně roubených venkovských usedlostí. Bohatství a emancipace selského stavu si vyžádala reprezentativnější obydlí. Jedinečnost této vesnice spočívá v tom, že si i přes stavební ruch zachovala původní středověké rozvržení budov a je nejzachovalejším příkladem jihočeské vesnice mající v sobě lidovou stavební tvorbu se zachováním původního rázu. V poválečných letech ve vesnici neprobíhaly žádné stavební úpravy, proto tedy mohl stát a později také UNESCO v roce 1998 označit tento komplex vesnické architektury za unikátní.

Historické jádro obce představuje náves a kolem ní stojící statky. Uprostřed se nachází malý návesní rybníček, celkem 23 usedlostí, které tvoří dohromady 120 budov, které jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi. Prohlídnout si zde můžete výstavné statky se špýchary, stodolami, maštalemi a výměnky, dále kovárnu, hostinec a kapličku. Charakteristická usedlost je zde stavení s obdélníkovým půdorysem v tzv. trojstranném uspořádání, kde hlavní průčelí statku je orientované na náves, z jedné strany přiléhá obytné stavení a na druhé hospodářské prostory, komory, stáje, chlévy a další.

Každý rok se ve vesnici konají „Selské slavnosti“, které představují typický staročeský jarmark s ukázkami tradičních řemesel a bohatým doprovodným programem.

Vesnice je vzdálená 15 km západně od Českých Budějovic a je součástí obce Jankov.

V případě zájmu Vám zajistíme transport se zkušeným řidičem, který Vás rád celou vesnicí provede. Neváhejte nás kontaktovat.

Mapa:


Aktuální otevírací doba