Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna

Cisterciácký klášter nechal v údolí Vltavy ve 13. století postavit Přemysl Otakar II. V současnosti je Zlatá Koruna národní kulturní památkou a klášter patří v Čechách k jednomu z nejkrásnějších. Pokud se rozhodnete si tuto krásnou budovu prohlédnout i zevnitř, při prohlídce budete mimo jiné moci obdivovat rajský dvůr olemovaný křížovou chodbou, klášterní kostel, refektář či kapitulní síň.


Správa kláštera Zlatá Koruna
Zlatá Koruna 1
381 01 Český Krumlov
Česká republika

Klášter Zlatou Korunu založil Přemysl Otakar II. jako výraz díků Bohu, který mu umožnil zvítězit v bitvě u Kressenbrunnu nad vojskem uherského krále. Klášter nesl původní jméno Svatá Trnová Koruna, na počátku 14. století došlo ke změně jména na Zlatou Korunu, pravděpodobně v souvislosti s velkým bohatstvím kláštera. Tento lidový název se přenesl i na obec vzniklou v blízkosti kláštera a časem se ustálil. Klášter je orientovaný na sever a obtékán ze tří stran řekou Vltavou. Architektonické těžiště tvoří trojlodní bazilika s příčnou lodí, po jižní straně kláštera se připojuje konvent s křížovou chodbou. Vedle kláštera následuje soubor budov opatství s pivovarem. Nejstarší dochovanou stavbou je zde patrová kaple Andělů strážných z doby roku 1370. Kaple je slohově velmi blízká k nejstarším částem klášterního kostela ve Vyšším Brodě. V roce 1263 si do Koruny povolal Přemysl Otakar II. cisterciáky z nejvýznamnějšího rakouského opatství – Heiligenkreuz – jako oporu ke své moci proti mocným Vítkovcům. Vítkovcům překážela expanze Zlaté Koruny, klášter byl napaden a značně poškozen. Za velké podpory Václava II. byla umožněna intenzivní výstaba kláštera, který ve 14. století zažil velký rozkvět, za kterého založil na svém panství přes sto vesnic. Sláva kláštera pohasla roku 1420, kdy klášter napadli a vypálili husité. Mnozí mniši museli na čas opustit své domovy, během války se změnili majitelé a kláštera se zmocnil Oldřich II. z Rožmberka, který si přivlastnil celé panství a moc nad Zlatou Korunou. Rožmberkové majetek nevraceli, počet mnichů v klášteře se neustále snižoval a duchovní život pustl. Následný dlouhotrvající boj přetrvával přes další tři staletí ještě za Schwarzenberků a nebyl nijak úspěšný. Významnou postavou byl poslední zlatokorunský opat Bohumír Bylanský, který upevnil pokleslou morálku mnichů a postaral se o upadající klášterní hospodářství. Roku 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II, objekt kláštera koupil rod Schwarzenberků, který jej až do počátku 20. století pronajímal podnikatelům. V roce 1940 byl klášter zabaven gestapem a po válce jej zkonfiskoval stát. Od roku 1979 je ve správě Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Bývalé opatství ve Zlaté Koruně patří k nejlépe dochovaným cisterciáckým klášterům v Čechách. Areál kláštera je od roku 1995 prohlášen za národní kulturní památku.

Klášter Zlatá Koruna se nachází 8 km severně od Českého Krumlova.

Mapa:


Aktuální otevírací doba